Interview med Steen Ulnits

Steen Ulnits – en aktiv fisker og bebattør

Steen Ulnits er kendt blandt mange lystfiskere i dag og ikke uden grund. Han har gjort meget for vandmiljøet i Danmark og er en aktiv debattør i mange sammenhænge når det handler om at forbedre vilkårene for vores fiskevand. Han er uddannet fiskeribiolog fra Aarhus Universitet og har mange års erfaring indenfor fiskeri. Derudover har han skrevet ikke mindre end 25 bøger.

 Steen Ulnits

Steen Ulnits

  • Steen Ulnits er kendt for sit arbejde for at fremme vandmiljø og fiskevand i Danmark.
  • Han har blandt andet skrevet 25 bøger om fiskeri og utallige debatindlæg og læserbreve.
  • Uddannet fiskeribiolog fra Aarhus universitet
  • Journalist, forfatter & fotograf
  • Medstifter af fiskemagasinet “Flugfiske i Norden”
  • Foredragsholder & underviser
  • Har rejst verden rundt med fiskestang

Læs meget mere om lystfiskeri på Steen Ulnits hjemmeside www.ulnits.dk

 Og hans nye hjemmeside:

http://www.steenulnits.dk/

Steen driver også siden http://www.angling-eastjutland.dk/ hvor jeg tit henter hjælp og inspiration når jeg skal på fisketur i det østjyske.

Jeg tænkte derfor at hvis der er nogen der må vide noget om spinnehjul må det være Steen Ulnits – og det kan du læse meget mere om her.

Da jeg interviewede Steen Ulnits omkring spinnehjul var det nærliggende samtidig at høre ham om tilstanden i de danske åer og fiskevande. Det blev til et meget interessant og oplysende interview som du kan læse nedenfor.

Hvad er tilstanden på det danske fiskevand i dag?

Svar: På mange måder ser det rigtig skidt ud – trods store tiltag i den rigtige retning siden vi fik verdens første miljølov i 1973. 10 år med en borgerlig regering totalt styret af dansk landbrug har været intet mindre end en katastrofe – med nedskæring efter nedskæring på miljøområdet, så landbruget havde frit spil til atter at hærge. Nul kontrol og derfor nul risiko for at blive taget på fersk gerning med gyllesprederen eller giftsprøjten ude.

Med amternes afskaffelse gik det helt galt, for nu var al faglig viden pludselig spredt for alle vinde. Og nu var det pludselig op til kommunerne at føre det direkte tilsyn. Omfanget af disse skader er svær at overvurdere – med braklægningens ophør som en af de største enkeltkatastrofer.

Hvilke fisk har det bedst – hvorfor?

Svar: Sild og brisling, som lever af plankton i de frie vandmasser, har det fint i de næringssaltforurenede danske farvande. Dem er der ikke mangel på, og de skal nok klare sig fremover.

 

Hvilke har det værst – hvorfor?

Svar: Torsk og fladfisk, som lever på bunden og derfor er afhængige af miljøet her. De må døje med iltsvind efter næringssaltforureningen fra det danske landbrug, og de må slås med et helt ufatteligt overfiskeri med slæbende og skrabende redskaber i de indre danske farvande. Det er som at sparke til en mand, der i forvejen ligger ned. Totalt uansvarligt og uforsvarligt. EU ved det, men magter ikke at stoppe de økonomiske interesser.

 

Vi har fået ny regering. Tror du den nye regering vil gøre mere for vandmiljøet i Danmark?

Svar: Ubetinget ja. Efter ti år med en borgerlig landbrugsregering kan det kun gå fremad. Der er allerede mange tiltag på vej, som peger i den rigtige retning: Forhøjede afgifter på pesticider, ikke mindst. Øget kontrol med landbrugets generelle gerninger. Og en hel anden holdning til, hvad dansk natur er og skal bruges til og af hvem. Jeg er fuld af fortrøstning, for det kan som sagt kun gå fremad efter ti år med en borgerlig regering, der har været decideret miljøfjendsk.

 

Hvor er det bedste fiskevand i Danmark efter din mening?

Svar: Dér, hvor man fisker lige nu! Danmark er et overflødighedshorn af fornemme fiskevande – fra naturens hånd. Det er os, der desværre har bragt dem ned på et niveau, hvor mange kun er en skygge af sig selv.

Skal man nævne et enkelt vand, der viser lidt om potentialet, må det være Skjern Å. Her troede man, at den oprindelige laksestamme var uddød – efter Hedeselskabets totale regulering af Danmarks laksevand nummer ét så sent som i 1960‘erne. Men det var den ikke, og et enigt Folketing fik lagt åen tilbage i det naturlige leje, hvorefter laksen – med lidt hjælp fa dens venner – atter indtog åen for fuld skrue. Et skoleeksempel på, at naturen altid er glad for en hjælpende hånd og selv arbejder aktivt med.

 

Er der andet du har lyst til at sige omkring vandmiljø i Danmark.?

Svar: Ja. Jeg finder det tit forstemmende, at så mange danske lystfiskere kerer sig så lidt om miljøet, som tilfældet er. De læser fiskeblade og ser fiskevideoer. De investerer i grej for tusinder og fiskerejser for 10-tusinder af kroner. Men de gør intet for det miljø, der er grundlag for det hele, og det begriber jeg ikke.

Måske er de bare uvidende. Måske er de bare ligeglade. Jeg ved det ikke, men det er under alle omstændigheder for dårligt.

Det var bare det, jeg ville sige. Hej!

Mols, 9. januar 2012

Steen Ulnits